Így cseréljünk festékkazettát

Hogyan kell festékkazettát cserélni?

Vigyázat! NE használjon semmilyen spray-t a gép belsejének vagy külső részének tisztításához, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat. 
 


Ha a "festékkazetta LED" világít, a nyomtatóból kifogyott a festék, esetleg a festék a kazettán belül nem egyenletesen oszlik el.

 
Fontos!
• A jó minőségű nyomtatás érdekében csak minőségi Brother festékkazettát használjon. Festékkazettát a www.brothershop.hu oldalon vásárolhat.

• Érdemes a festékkazetta cseréjekor a gépet is megtisztítani. 

• A nyomtatóban használható festékkazetták listáját megtekintheti, a www.brothershop.hu oldalon az adott típusú nyomtató oldalán vagy a Hasznos menüpont kellékanyag-kereső táblázatában.

Csere
1. Nyissa fel a nyomtató előlapját.
 


2. Húzza ki a dob és festékkazetta egységet.
 


Vigyázat! A dob és festékkazetta egységet célszerű eldobható papír vagy ruhadarabra helyezni, arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna, kiszóródna.

Az alább látható elektródákhoz ne nyúljon, nehogy a statikus elektromosság kárt tegyen a nyomtatóban.

Ne használjon gyúlékony anyagokat a készülék tisztításához. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. 


 


3. Nyomja le a kék zárókart, és vegye ki a festékkazettát a dobegységből.

Vigyázat! Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a festék a kezére vagy a ruhájára ömlik, azonnal törölje le, vagy mossa le hideg vízzel.

A kazettát tegye zacskóba és gondosan zárja le, hogy festékpor ne szóródhasson ki a kazettából.

A festékkazettát a háztartási szeméttől elkülönítve, a helyi környezetvédelmi szabályoknak megfelelően tárolja. Ha kérdése van, hívja a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatalt.
 


4. Csomagolja ki az új kazettát. Két kézzel fogva óvatosan fordítsa jobbra és balra öt-hat alkalommal, hogy a festék jól elterüljön benne.
 


Vigyázat! A kazettát csak közvetlenül a nyomtatóba helyezés előtt csomagolja ki. A kazetta élettartamát rövidíti, ha sokáig kibontva marad.

A kicsomagolt dobegységben kárt tehet, ha közvetlen napfény vagy szobai megvilágítás éri.

A védőfedél levétele után a festékkazettát azonnal helyezze a dobegységbe. NE érintse meg a készülék mellékelt ábrán jelzett részeit, mert az ronthatja a nyomtatás minőségét. 

A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a dobegység mellékelt ábrán jelzett részét. Ha véletlenül hozzáér ehhez a részhez, akkor egy száraz, szöszmentes puha ruhával törölje át a felületét.
 


5. Húzza le a védőfedelet.
 


6. Tegye a festékkazettát a dobegységbe, amíg az a helyére nem kattan. Ha jól tette bele, a zárókar automatikusan felemelkedik.

Vigyázat! Ügyeljen a kazetta helyes behelyezésére, mert egyébként kieshet a dobegységből.
 


7. Tisztítsa le a koronaszálat a dobegységben úgy, hogy a kék fület néhányszor finoman jobbra-balra csúsztatja. Mielőtt a dobegységet visszateszi a nyomtatóba, a fület állítsa eredeti helyzetébe. Ha nem teszi, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.
 


8. Helyezze vissza a festékkazetta és dobegység szerelvényt a gépbe. Zárja le a nyomtató előlapját.
 


A festékkazetta cseréje után körülbelül 5 másodpercig még ne kapcsolja ki a nyomtatót, és ne nyissa le az előlapot.

Forrás: Brother Solutions Center